Sign In
Nguyên đơn Trần Văn Thành
Bị đơn Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phố Thủ Đức
Thẩm phán Đào Hồng Cảnh
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Sáng - 17/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1