Sign In
Nguyên đơn Vũ Đăng Nghĩa
Bị đơn Uy ban nhân dân quận Bình Thạnh
Thẩm phán Lê Thị Thương Huyền
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Chiều - 01/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1