Sign In
Nguyên đơn Lê Thanh Hiền
Bị đơn Uy ban nhân dân quận Bình Thạnh
Thẩm phán Nguyễn Hồ Thanh Bạch
Việc kiện KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Nơi xử Sáng - 09/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1