Sign In
Nguyên đơn Đoàn Đức Việt Hòa
Bị đơn Chủ tịch Uy ban nhân dân Quận 2
Thẩm phán Nguyễn Thị Cúc
Việc kiện Khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai
Nơi xử Sáng - 23/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1