Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Văn Hòa
Bị đơn Uy ban nhân dân huyện Bình Chánh
Thẩm phán Lê Nam Hải
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Sáng - 21/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1