Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Thị Hiếu Lisa
Bị đơn Nguyễn Thị Tuyết
Thẩm phán Uông Văn Tuấn
Việc kiện Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
Nơi xử Sáng - 25/11/2022 - 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1