Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Doãn Hùng
Bị đơn Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức
Thẩm phán Lê Ngọc Nga
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai
Nơi xử Sáng - 24/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1