Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Thị Tươi
Bị đơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức
Thẩm phán Phạm Thị Mai Xuân
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Chiều - 21/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1