Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Văn Thành
Bị đơn Chủ tịch Uy ban nhân dân TPHCM
Thẩm phán Lê Hồng Phượng
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Sáng - 09/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1