Sign In
Nguyên đơn Hoàng Thị Ngọc Lan
Bị đơn Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện Hóc Môn
Thẩm phán Nguyễn Minh Hiếu
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Sáng - 22/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1