Sign In
Nguyên đơn Công ty TNHH Nga Hằng
Bị đơn Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Thẩm phán Nguyễn Hồ Thanh Bạch
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế
Nơi xử Sáng - 07/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1