Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Thị Len
Bị đơn Uy ban nhân dân Quận 7
Thẩm phán Hoàng Hữu Thanh
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Chiều - 22/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1