Sign In
Nguyên đơn Trần Thị Linh Đan
Bị đơn Uy ban nhân dân TPHCM
Thẩm phán Nguyễn Minh Hiếu
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Sáng - 23/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1