Sign In
Nguyên đơn Phạm Đức Cường
Bị đơn Chủ tịch Uy ban nhân dân Quận 12
Thẩm phán Lê Nam Hải
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Sáng - 11/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1