Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Văn Chẩn
Bị đơn Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thẩm phán Uông Hoài Nam
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai
Nơi xử Sáng - 24/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1