Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Văn Đạt
Bị đơn Chủ tịch Uy ban nhân dân TPHCM
Thẩm phán Nguyễn Hữu Thơ
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Chiều - 24/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1