Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Văn Của
Bị đơn UBND quận Tân Bình
Thẩm phán Nguyễn Thị Cúc
Việc kiện Khiếu kiện hành vi hành chính và quyết định hành chính (trong quna3l ý hành chính về giấy phép kinh doanh)
Nơi xử Sáng - 25/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1