Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Hồng Phượng
Bị đơn Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Diệp Long
Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh
Việc kiện Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty với thành viên công ty về việc chuyển nhượng vốn
Nơi xử Sáng - 29/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1