Sign In
Nguyên đơn Lê Thị Bình
Bị đơn Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Thẩm phán Nguyễn Hồ Thanh Bạch
Việc kiện Khiếu kiện hành vi hành chính
Nơi xử Sáng - 08/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1