Sign In
Nguyên đơn Lê Thị Lan
Bị đơn Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thẩm phán Phạm Thị Mai Xuân
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Chiều - 23/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1