Sign In
Nguyên đơn Công ty TNHH Thương mại B&T
Bị đơn Công ty TNHH nước uống tinh khiết Sài Gòn Xanh
Thẩm phán Lưu Thị Đoan Trang
Việc kiện Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
Nơi xử Sáng - 15/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1