Sign In
Nguyên đơn Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phát An Nhiên
Bị đơn Công ty Cổ phần dược phẩm Pharmacity
Thẩm phán Lê Thọ Viên
Việc kiện Tranh chấp hợp đồng nguyên tắc và yêu cầu bồi thường thiệt hại
Nơi xử Chiều - 28/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1