Sign In
Nguyên đơn Lê Văn Hải
Bị đơn Uy ban nhân dân Quận 8
Thẩm phán Nguyễn Hữu Thơ
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai
Nơi xử Sáng - 23/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1