Sign In
Nguyên đơn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Ánh Sao
Bị đơn Công ty Cổ phần Kobe Legend
Thẩm phán Lưu Thị Đoan Trang
Việc kiện Tranh chấp hợp đồng thi công
Nơi xử Sáng - 18/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1