Sign In
Nguyên đơn Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện lạnh Thuận Phát
Bị đơn Công ty Cổ phần Cơ điện dầu khí Việt Nam
Thẩm phán Ngô Thanh Nhàn
Việc kiện Tranh chấp hợp đồng xây dựng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh
Nơi xử Sáng - 22/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1