Sign In
Nguyên đơn Trần Thị Tươi
Bị đơn Uy ban nhân dân huyện Hóc Môn
Thẩm phán Nguyễn Hữu Thơ
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai
Nơi xử Sáng - 29/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1