Sign In
Nguyên đơn Trần Thị Lang Em
Bị đơn Uy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Thẩm phán Đỗ Thanh Hương
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nơi xử Chiều - 09/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1