Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Minh Hiền
Bị đơn Công ty Cổ phần bao bì Bình Minh
Thẩm phán Hoàng Thị Bích Thảo
Việc kiện Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty
Nơi xử Sáng - 25/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1