Sign In
Nguyên đơn Phan Thanh Tâm
Bị đơn Uy ban nhân dân huyện Bình Chánh
Thẩm phán Lê Thu Thủy
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Sáng - 22/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1