Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Thị Thanh Hà
Bị đơn Uy ban nhân dân huyện Củ Chi, TP.HCM
Thẩm phán Nguyễn Minh Hiếu
Việc kiện Khiếu kiện quyết định về cưỡng chế thu hồi đất
Nơi xử Sáng - 15/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1