Sign In
Nguyên đơn Trần Thị Hồng
Bị đơn Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM
Thẩm phán Lê Nam Hải
Việc kiện Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Nơi xử Sáng - 23/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1