Sign In
Nguyên đơn Hồ Văn Màu
Bị đơn Uy ban nhân dân Quận 3
Thẩm phán Uông Hoài Nam
Việc kiện Khiếu kiện quyét định hành chính
Nơi xử Sáng - 29/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1