Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Thị Ngọc Hương
Bị đơn Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thẩm phán Trần Đức Nam
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính
Nơi xử Sáng - 23/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1