Sign In
Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Bị đơn Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Trí Dũng
Thẩm phán Trương Thị Quỳnh Trâm
Việc kiện Tranh chấp hợp đòng tín dụng
Nơi xử Sáng - 10/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1